تولید کننده و وارد کننده

لوازم و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی

انواع شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع مواد شیمیایی و محیط کشت

سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه

مشاوره، طراحی،ساخت

نصب انواع میزهای آزمایشگاهی

قبلی
بعدی

فروشگاه حکیم

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، تحقیقاتی، مواد شیمیایی و شیشه آلات

تولیدات

واردات

خدمات

  • سیستمها و دستگاههای آنالیز آزمایشگاهی
  • مشاوره و اجرای پروژه های سکوبندی، ساخت هودهای آزمایشگاهی، شیرآلات و سینک های
  • شیشه آلات، مواد شیمیایی و محیطهای کشت
  • تامین کننده نیازهای آزمایشگاهی تشخیص طبی
  • تامین کننده نیازهای آزمایشگاهی کنترل کیفی، تحقیقاتی، صنعتی، صنایع غذایی
  • تامین کننده نیازهای آزمایشگاهی کشاورزی، پتروشیمی، خاک شناسی، نساجی و هواشناسی
بالا