واردات

-اسپکتروفتومتر:شامل انواع اسپکتروفتومترهای تک پرتویی٬ دوپرتویی مطابق با تکنولوژی روز دنیا دارای تاییدیه FDA,CE

-فلیم فتومتر: انواع دستگاه های فلیم فتومتر از کمپانی های معتبر دنیا

 

-سانتریفیوژ:شامل انواع میکروسانتریفیوژ٬ سانتریفیوژهای بالینی یا کلینیکی و سانتریفیوژ های چند منظوره با تنوع کار بسیار بالا و تکنولوژی برتر دنیا

-میکروسکوپ: شامل انواع میکروسکوپهای دو چشمی و سه چشمی تحقیقاتی به همراه دوربین ٬ میکروسکوپ پلاریزان٬ فلورسنت و فاز کنتراست و استریو میکروسکوپ به همراه دوربین

بن ماری:بن ماری جوش و سرولوژی در ابعاد مختلف با کاربرد گسترده در آزمایشگاههای مراکز تحقیقاتی ٬ کلینیکی٬ آموزشی٬ صنایع غذایی و آب و فاضلاب

ترازوهای دیجیتال: انواع ترازوهای دیجیتال با دقتهای متفاوت از کمپانیهای معتبر اروپایی و دارای تاییدیه

انکوباتور: شامل انواع انکوباتور معمولی و شیکردار٬انکوباتور یخچالداردر حجمهای مختلف

آون:در حجمهای مختلف مطابق با استاندارد روز دنیا

هات پلیت: هات پلیت های تکخانه٬ چندخانه از کمپانیهای معتبر مطابق با استاندارد روز دنیا

 متر: شامل انواع  مختلف  دیجیتال از کمپانیهای معتبر دنیا PH

انواع شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع مواد شیمیایی و محیط کشت

و سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه

بالا